Kódex účastníkov „spanilej jazdy“

Kódex je vypracovaný v záujme zaistenia bezpečnosti a zabránenia rizika zranení a materiálnych škôd účastníkov spanilej jazdy ako aj jej divákov. Účelom kódexu je prijať také opatrenia, ktorými sa obmedzia riziká v súvislosti s poškodením zdravia, techniky, dobrého mena záchranárskej komunity, organizátorov a spoluorganizátorov (polícia, hasiči a ďalších) v očiach verejnosti. Kódex sa týka všetkých účastníkov spanilej jazdy (súťažiacich, doprovodných vozidiel, figurantov, fanúšikov a organizátorov), všetkých vozidiel v kolóne idúcich.

 

Účastníkom spanilej jazdy sa ZAKAZUJE

1. sedieť za jazdy na streche, okne alebo kapote vozidla,

2. vykláňať sa, vystupovať alebo vyskakovať počas spanilej jazdy z vozidla,  a to ani pri zastavení  kolóny,

3. robiť neštandardné manévre, ohrozujúce ostatných účastníkov kolóny a divákov, bezdôvodne spomaľovať,

4. vzájomne sa predbiehať alebo predbiehať sprevádzajúce vozidlá (výnimku z predchádzania majú akreditované televízne štáby a sprevádzajúce vozidlá polície SR),

5. neúmerne naťahovať kolónu bezdôvodným predlžovaním vzdialeností,

6. bezdôvodne zastavovať na krajnici počas jazdy v kolóne,

7. ohrozovať divákov a ostatných účastníkov kolóny,

8. požiť alebo požívať alkoholické nápoje pred spanilou jazdou a v jej priebehu.

Hlavný partner podujatia
Oficiálni partneri
Reklamní partneri
Partneri podujatia
Spoluorganizátori
Záštitu nad podujatím prevzalo Mesto Humenné