1. Súťaže Záchrana sa zúčastňuje maximálny počet 20 posádok RLP20 posádok RZP

2. Posádky RLP sú trojčlenné (lekár, záchranár, vodič/záchranár), posádky RZP sú dvojčlenné (záchranár, vodič/záchranár)

3. Čas na plnenie súťažnej úlohy je maximálna doba plnenia úlohy. Čas sa začína merať po vystúpení prvého člena posádky z ambulancie. Rozhodcom na súťažnej úlohe budete upozornení 2 minúty pred vypršaním časového limitu.

4. Hodnotí sa plusovými bodmi, platí čím viac bodov, tým lepší výsledok.

5. Ak ste nedostali údaje o fyziologických hodnotách pacienta (TK, P, atď.) spolu so zadaním súťažnej úlohy, poskytne Vám ich rozhodca pri vyšetrovaní pacienta – na základe Vašej požiadavky o informáciu o konkrétnej hodnote.

Životné funkcie, fyziologické hodnoty:

  • pulz je nutné získavať 10 sekúnd: priložením prstov na zápästie, v krčnej oblasti (krčná tepna), v slabinovej oblasti alebo môžete prečítať pulz z monitoru;
  • tlak krvi (TK): nie je potrebné merať skutočný tlak krvi, musíte naložiť manžetu tlakomera na ruku a mať prichystaný fonendoskop;
  • saturácia O2: používajte vlastný pulzný oxymeter alebo náhradu (škatuľka), kde musí byť zreteľne napísané pulzný oxymeter;
  • pýtať sa na hodnoty životných funkcií bez vyšetrenia pacienta je neprípustné!!!

6. Pri ošetrení pacienta postupujte ako pri skutočnom pacientovi.

7. Kyslík: fľaša s pripojeným príslušenstvom musí byť pri pacientovi. Maska voľne položená vedľa hlavy pacienta.

8. Monitor musí byť vedľa pacienta, zapnutý, káble voľne položené na pacientovi

9. Ak podávate lieky, položte škatuľku od lieku (ampulku) k pacientovi a nahláste rozhodcovi: „podané napr.: Adrenalín 1.mg i.v.“ Názvy liekov musia byť zreteľne vyslovované a aj fyzicky ukázané, potom položené k tej časti tela, kde budú aplikované. Výnimka je len v prípade opiátov, ktoré sa síce bežne vo výbave ambulancie nachádzajú, ale na súťaži s nimi nebudeme manipulovať. V tomto prípade vyberte inú ampulku. Jednoduché vymenovanie liekov, ktoré chcete podať pacientovi Vám nebude uznané.

10. Pri zaistení i.v. linky položte všetky potrebné pomôcky (zabalená ihla, suchý tampón, spojovacia hadička, atď.) k odpovedajúcej časti tela a nahláste rozhodcovi: „žila zaistená“.

11. Ak je potrebné nasadiť krčný golier, urobte to. Nie je prípustné položiť ho vedľa hlavy pacienta.

12. Ak v zadaní súťažnej úlohy bude napísané „naložiť pacienta do vozidla“, súťažná úloha končí po naložení pacienta do ambulancie, nastúpení posádky a zatvorení všetkých dverí na ambulancii.

13. Ak v zadaní súťažnej úlohy bude napísané „pripraviť pacienta na transport“, je správny postup uložiť ošetreného pacienta v transportnej polohe na zvolený transportný prostriedok (sedačka, nosidlá, a pod.) a nahlásiť rozhodcovi „pacient pripravený na transport“.

14. Na figuríne, intubácia a zaistenie i.v. linky je ako v skutočnosti, na zaistenie i.v linky hľadajte na ruke figuríny miesto (otvor), kde sa dá zaviesť kanyla.

15. Dlahy je potrebné fyzicky naložiť, prípadné obmedzenia Vám rozhodca nahlási počas úlohy.

 

Hlavný partner podujatia
Oficiálni partneri
Reklamní partneri
Partneri podujatia
Spoluorganizátori
Záštitu nad podujatím prevzalo Mesto Humenné