Súťaž posádok ZZS Záchrana 2016″

 

Riaditeľ podujatia: MUDr. Jozef Karaš, 0910/932 409, karas@falck-zachranna.sk

Odborný garant podujatia: MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Čestný hosť: Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, Phd.

Hlavný koordinátor podujatia:  MUDr. Volodymyr Kizyma, MBA, 0903/650 403, kizyma@falck-zachranna.sk

Riaditeľ súťaže: Ing. Vladimír Hosa, 0902/959 822, hosa@falck-zachranna.sk

Hlavný rozhodca súťaže:  MUDr. Adriana Kilianová,  0902/914 547, kilianova@falck-zachranna.sk

Koordinátor súťažných úloh: PhDr. Martina Vitková, 0902/932 477, vitkova@falck-zachranna.sk

Vedúci súťažných etáp:

Materiálno – technické zabezpečenie súťažných úloh: Ing. Stanislav Škop, 0903/550 043, skop@falck-zachranna.sk

Vedúci registrácie a ubytovania: Iveta Juhásová, 0902/959 834,  juhasova@falck-zachranna.sk

Vystavovatelia: Eva Martinská, 0903/650 356, eva.martinska@falck.sk

Komunikácia s verejnosťou: Mgr. Alena Lacyková-Krčová, 0902 959 865, alena.krcova@falck.sk

Ekonóm: Mgr. Iveta Sorgerová, 0902/925 267, sorgerova@falck-zachranna.sk

Web, marketing, sprievodné podujatia: Ing. Beáta Zúborová, 0902/959 838, beata.zuborova@falck.sk

Sprievodné podujatia: Bc. Miroslav Nagy dipl. z.z., 0903/221 288, nagy@falck-academy.sk

 

Národná súťaž operátorov ZZS „Srdce na linke 2016″

 

Hlavný rozhodca súťaže: MUDr. Július Pavčo, 0917/444322, julius.pavco@emergency-slovakia.sk

Odborný garant národnej súťaže operátorov: Ing. Iveta Ďurčeková, 0917/444363, iveta.durcekova@emergency-slovakia.sk 

Odborný garant pre operačné riadenie: Mgr. Ľuboslava Pekárová, 0917/444373, luboslava.pekarova@emergency-slovakia.sk

Logistika a materiálno-technické zabezpečenie: Mgr. Jozef Minár, 0917/444392, jozef.minar@emergency-slovakia.sk 

Zabezpečenie Národnej ceny ZZS: Mgr. Lucia Mesárošová, 0917/444303, lucia.mesarosova@emergency-slovakia.sk

Hlavný partner podujatia
Oficiálni partneri
Reklamní partneri
Partneri podujatia
Spoluorganizátori
Záštitu nad podujatím prevzalo Mesto Humenné