Počiatky súťaže Záchrana sa datujú do roku 1979, kedy sa na Slovensku konal I. ročník Dopravno-zdravotníckej súťaže vodičov RZP. Dvojčlenné posádky vodičov si merali sily v jazde zručnosti, pri čo najrýchlejšej výmene kolesa, v znalostiach dopravnej vyhlášky, zdravotníckych testoch a v obväzovej technike.

V roku 1980 sa uskutočnil II. ročník súťaže pod názvom Dopravno-branno-zdravotnícka súťaž, ktorá bola rozšírená o športovú časť ako napr. hod granátom, šplh po lane, streľba zo vzduchovky, beh s nosidlami na 200 metrov a bedmintonový turnaj. Zdravotnícka časť pozostávala z nasledovných disciplín – jazda zručnosti, výmena kolesa, prvá pomoc, obväzová technika a vyhláška č. 100.

Ročníky v rokoch 1981 až 1984 boli doplnené o novú disciplínu – o praktickú ukážku resuscitácie na figuríne so záznamom.

Jubilejný, v poradí X. ročník Dopravno-branno-zdravotníckej súťaže, ktorý sa uskutočnil 17. septembra 1988, bol podujatím predovšetkým pre záchranárov z Bratislavy. Stal sa však základom pre I. ročník slovenskej súťaže posádok RZP s národným charakterom.
Národná súťaž pokračovala II. ročníkom v roku 1989, III. ročníkom v roku 1991 a IV. ročníkom v roku 1992 v Bratislave. Kontinuita súťaže bola prerušená v roku 1990 a v rokoch 1993 a 1994.

Novodobá história súťaží sa začala písať v roku 1995 v Žiline, kedy sa uskutočnil V. ročník Slovenskej súťaže posádok RZP, ktorý bol zároveň I. ročníkom súťaže posádok RLP – pod názvom ZÁCHRANA.

Pri tejto príležitosti sa konal I. ročník Celoslovenského seminára SZP ZZS. Na tomto podujatí boli prijaté nové pravidlá súťaže a to:

  • súťaže sa zúčastňujú trojčlenné posádky RLP
  • víťazná posádka organizuje nasledujúci ročník súťaže a sama aktívne nesúťaží
  • víťazná posádka získava putovný pohár

Chronológia súťaží ZÁCHRANA:

1995 – Žilina, organizátor Žilinská SRZP, víťaz SRZP NsP Prešov

1996 – Spišská Nová Ves, organizátor NsP Spišská Nová Ves

(z organizačných dôvodov nahradila NsP Prešov), víťaz SRZP Kežmarok

1997 – Stará Lesná, organizátor NsP Kežmarok, víťaz SRZP Prešov

1998 – Lipovce, organizátor NsP Prešov, víťaz ZDZS

1999 – Senec, organizátor ZDZS Bratislava, víťaz SRZP Kežmarok

2000 – Stará Lesná, organizátor NsP Kežmarok, víťaz HZS Bratislava

2001 – Smolenický zámok, organizátor ZDZS Bratislava, víťaz NsP Nová Baňa

2002 – Košická Belá-Ružín, organizátor Záchranná služba Košice, víťaz Stanica UM MFN Martin

2003 – Martin, organizátor MFN Stanica UM – KAIM, víťaz SUM Poliklinika Štúrovo

2004 – Kúpalisko Vadaš, organizátor SUM Poliklinika Štúrovo, víťaz ZDZS Bratislava

2005 – Modra-Harmónia, organizátor OZ Hviezda života, víťaz FN Nitra

2006 – Nitra, organizátor FN Nitra, víťaz Rescue System Žilina

2007 – Žilina, organizátor RS Žilina, víťaz Life Star Emergency

2008 – Modra-Harmónia, organizátor OZ Hviezda života, víťaz ZZS Optimus Urgent

2009 – Nitra, ZZS Optimus Urgent, víťaz ZZS Benešov (ČR)

(poskytovateľ Falck Záchranná a.s. prevzal organizáciu Záchrana 2010)

2010 – Košice, Falck Záchranná a.s., víťaz NsP Poprad

2011 – Starý Smokovec, NsP Poprad, víťaz ZZS Benešov (ČR)

2012 – neuskutočnená

2013 – Košice, Záchranná služba Košice, víťaz Horská záchranná služba, Vysoké Tatry

2014 – Vysoké Tatry, Horská záchranná služba, víťaz ZZS Benešov (ČR)

2015 – Košice, Záchranná služba Košice „Košická Záchranka“

 

 

 

Hlavný partner podujatia
Oficiálni partneri
Reklamní partneri
Partneri podujatia
Spoluorganizátori
Záštitu nad podujatím prevzalo Mesto Humenné