Falck Záchranná a.s. s Asociáciou záchrannej zdravotnej služby pod záštitou Ministra zdravotníctva SR, v spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR, Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof a Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove  organizuje

XXV. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou ZÁCHRANA 2016 v termíne 12. – 15. október 2016 v Humennom.

 

ZÁCHRANA je najvýznamnejšou a najprestížnejšou celoslovenskou súťažou záchranárov s medzinárodnou účasťou. Je koncipovaná ako súťaž záchranárov pri riešení odborných úloh zameraných na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Záchranári počas súťaže riešia odborné úlohy, ktoré sú zamerané na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Cieľom zinscenovaných modelových situácií, ktoré čo najvernejšie pripomínajú skutočné zásahy, je preveriť teoretické znalosti a praktické zručnosti záchranárov za sťažených podmienok, napríklad pri nedostatku relevantných informácií, v náročnom teréne alebo pri práci pod tlakom.

 

Súťaženie záchranárov má dlhoročnú tradíciu, kvalitnú materiálnu a technickú podporu a najmä vysokú profesionálnu úroveň, čo potvrdila aj ZÁCHRANA 2015. Na prácu záchranárov a ich ďalší profesionálny rast má účasť na takýchto záchranárskych súťažiach pozitívny vplyv. Záchranárska obec chce a bude naďalej aktívne podporovať uvedené aktivity a motivovať záchranárov pre podávanie čo najlepších výkonov ako v súťažiach, tak aj v skutočnom živote. Podujatie vyvrcholí galavečerom, na ktorom budú vyhlásené výsledky súťaže.

 

Od roku 2013 je súčasťou podujatia Národná súťaž operátorov ZZS, ktorých práca  je neoddeliteľnou súčasťou systému prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Súťaž meria teoretické vedomosti a praktické zručnosti operátorov, potrebné pre profesionálne vedenie hovoru na linke tiesňového volania, ako aj dispečerské riadenie ambulancií ZZS.

 

 

Hlavný partner podujatia
Oficiálni partneri
Reklamní partneri
Partneri podujatia
Spoluorganizátori
Záštitu nad podujatím prevzalo Mesto Humenné