Záchrana 2016 12. - 15. 10. 2016 Humenné

Do súťaže zostáva
REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Záchrana 2016

Najvýznamnejšia a najprestížnejšia celoslovenská súťaž záchranárov s medzinárodnou účasťou, pod záštitou Ministra zdravotníctva SR.

V rámci podujatia Záchrana 2016 sa koná:

  • XXV. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou,
  • IV. ročník súťaže operátorov tiesňovej linky záchrannej zdravotnej služby,
  • III. ročník udeľovania Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby.

Národná cena ZZS

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR v spolupráci s Asociáciou záchrannej zdravotnej služby vyzýva všetkých občanov SR, najmä profesionálov záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na predloženie návrhov na udelenie Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby.

Termín na predkladanie súťažných návrhov je do 31. júla 2016.

Viac informácií o Národnej cene a predkladaní návrhov nájdete v časti Národná cena ZZS.

Program

12.10.2016, Streda

13:00 - 19:00
Registrácia súťažných posádok

20:00 - 22:00
Otvorenie podujatia ZÁCHRANA 2016

13.10.2016, Štvrtok

06:00 - 18:00
Denné etapy

Kompletný program

Vážení priatelia, kolegovia,

spoločnosti Falck Záchranná sa dostalo cti spoluorganizovať najväčší záchranársky sviatok na Slovensku – Záchranu 2016, a v jej mene mi dovoľte, aby som Vás pozval na toto tradičné a prestížne podujatie. Úroveň organizácie Záchrany rokmi stúpa, rovnako aj náročnosť úloh a pripravenosť posádok. Účasť na Záchrane sa podľa môjho názoru stala métou pre každého záchranára.

Záchrana však nie je len súťaž. Sú to aj stretnutia s kolegami, vzájomná výmena vedomostí a skúseností, ktoré sú neoceniteľné a nezabudnuteľné, nadviazanie komunikácie s novými ľuďmi. Je to i priateľská atmosféra, v ktorej posádky súťažia a riešia simulované situácie. To všetko obohacuje účastníkov o nové poznanie, ktoré v budúcnosti môžu využiť vo svojom profesijnom živote - v teréne pri manažovaní pacientov.

Pevne verím, že toto poznanie v konečnom dôsledku prispeje k tomu, aby sa ešte viac skvalitnila starostlivosť o našich pacientov a vzrástla úroveň prednemocničnej urgentnej medicíny na Slovensku.

Jozef Karaš
riaditeľ Falck Záchranná a.s.
Milí účastníci podujatia Záchrana 2016,

prihováram sa k Vám ako prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby, ktorý sa už piaty raz podieľa na usporiadaní Záchrany. Každým rokom sa usporiadatelia Záchrany snažia vytvoriť a pripraviť originálne súťažné úlohy v novom prostredí a vytvoriť tak jedinečné podujatie. Od minulého roku má toto podujatie Štatút podujatia Záchrana, ktorý prideľuje úlohy a zodpovednosť, vymedzuje pravidlá a nastavuje úroveň.

Hovorí sa „ťažko na cvičisku – ľahko na bojisku“. S týmto sloganom sa stotožňujem a rád podporujem vzdelávacie aktivity našich záchranárov. Je to aj naša povinnosť podporovať záchranárov vo vzdelávacích aktivitách, predovšetkým kvôli pacientom. Verím, že XXV. ročník Záchrany v Humennom bude smerovaný k aktuálnym záchranárskym témam a že sa po roku opäť stretne partia skvelých ľudí. Prial by som si, aby najväčšie záchranárske podujatie v rámci Slovenska - Záchrana, bolo aj v budúcnosti vrcholom súťažných aktivít záchranárov.
Teším sa na Vás.

Ján Šteso
prezident AZZS
Hlavný partner podujatia
Oficiálni partneri podujatia
Reklamní partneri podujatia
Partneri podujatia
Záštitu nad podujatím prevzalo Mesto Humenné