Záchrana 2016 12. - 15. 10. 2016 Humenné

Do súťaže zostáva
REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Záchrana 2016

Najvýznamnejšia a najprestížnejšia celoslovenská súťaž záchranárov s medzinárodnou účasťou, pod záštitou Ministra zdravotníctva SR.

V rámci podujatia Záchrana 2016 sa koná:

  • XXV. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou,
  • IV. ročník súťaže operátorov tiesňovej linky záchrannej zdravotnej služby,
  • III. ročník udeľovania Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby.

Národná cena ZZS

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR v spolupráci s Asociáciou záchrannej zdravotnej služby vyzýva všetkých občanov SR, najmä profesionálov záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na predloženie návrhov na udelenie Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby.

Termín na predkladanie súťažných návrhov je do 31. júla 2016.

Viac informácií o Národnej cene a predkladaní návrhov nájdete v časti Národná cena ZZS.

Program

12.10.2016, Streda

13:00 - 19:00
Registrácia súťažných posádok

20:00 - 22:00
Otvorenie podujatia ZÁCHRANA 2016

13.10.2016, Štvrtok

06:00 - 18:00
Denné etapy

Kompletný program

hrdinovia-v-akcii-skoly

Vážení priatelia, kolegovia,

spoločnosti Falck Záchranná sa dostalo cti spoluorganizovať najväčší záchranársky sviatok na Slovensku – Záchranu 2016, a v jej mene mi dovoľte, aby som Vás pozval na toto tradičné a prestížne podujatie. Úroveň organizácie Záchrany rokmi stúpa, rovnako aj náročnosť úloh a pripravenosť posádok. Účasť na Záchrane sa podľa môjho názoru stala métou pre každého záchranára.

Záchrana však nie je len súťaž. Sú to aj stretnutia s kolegami, vzájomná výmena vedomostí a skúseností, ktoré sú neoceniteľné a nezabudnuteľné, nadviazanie komunikácie s novými ľuďmi. Je to i priateľská atmosféra, v ktorej posádky súťažia a riešia simulované situácie. To všetko obohacuje účastníkov o nové poznanie, ktoré v budúcnosti môžu využiť vo svojom profesijnom živote - v teréne pri manažovaní pacientov.

Pevne verím, že toto poznanie v konečnom dôsledku prispeje k tomu, aby sa ešte viac skvalitnila starostlivosť o našich pacientov a vzrástla úroveň prednemocničnej urgentnej medicíny na Slovensku.

Jozef Karaš
riaditeľ Falck Záchranná a.s.
Vážení účastníci podujatia Záchrana 2016,

Už štvrtý rok je Asociácia záchrannej zdravotnej služby spoluorganizátorom podujatia Záchrana – najprestížnejšieho súťažno-vzdelávacieho podujatia záchranných zdravotných služieb na Slovensku.

Súťaž Záchrana už tradične ponúka zúčastneným posádkam možnosť preveriť a zlepšiť svoje schopnosti a vedomosti prostredníctvom riešenia simulovaných zásahov v tých najkomplikovanejších situáciách. Okrem tohto hlavného poslania však Záchrana každý rok tiež umožňuje záchranárom na pár dní spomaliť bežné pracovné tempo a venovať viac času rozhovorom s kolegami, bývalými kolegami, či dlhoročnými priateľmi o stave a smerovaní záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Práve priestor a čas na vzájomnú výmenu poznatkov, názorov a skúseností je to, čo záchranárom pri ich vysokom pracovnom vyťažení často chýba.

Nároky, ktoré sú v záchrannej zdravotnej službe na Slovensku kladené na zdravotníckych záchranárov každým rokom stúpajú. Verím, že aj vďaka podujatiam akým je súťaž Záchrana, dokážu naši záchranári stále držať krok s týmito rastúcimi nárokmi.

Želám Vám vydarenú Záchranu 2016 a teším sa na Vás.

Matej Polák
prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Hlavný partner podujatia
Oficiálni partneri
Reklamní partneri
Partneri podujatia
Spoluorganizátori
Záštitu nad podujatím prevzalo Mesto Humenné